ดีอีเอส จัดงานวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ 5 ปี

ศุกร์ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๘:๔๙
 
ดีอีเอส จัดงานวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ 5 ปี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ 5 ปี โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมและถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ บริเวณโถงชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส จัดงานวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ 5 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด