ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #71 "JWD Business Transformation"

จันทร์ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๔:๕๗
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP - Thailand Supply Chain Management Professionals)
ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #71 JWD Business Transformation

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ...ONLINE   SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #71

#โลจิสติกส์เกี่ยวไปทุกเรื่อง

หัวข้อ "JWD Business Transformation" 

โดย วิทยากรรับเชิญ

คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล

Chief Commercial Officer

JWD InfoLogistics public company limited

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564   เวลา 18.00-19.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

Join Zoom Meeting zoom.us/…kc1QT09

Meeting ID: 263 292 7605

Passcode: 1234567

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด