สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 26 สาขาอาชีพ ภาคบริการ

พุธ ๒๒ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๓:๓๑
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 26 สาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาพนักงานธุรการบริการ ระดับ 2 สำหรับของบริษัท ร่วมใจมอเตอร์เซลส์ จำกัด โดยมี นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับสำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย พิจารณารับรองเสนอร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด