อว. แถลงข่าวการจัดงาน "TechnoMart 2021" พร้อมโชว์นวัตกรรมกว่า 200 ผลงาน ร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโควิด - 19

พุธ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๗:๔๗
ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และโฆษก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ถึงการจัดงานเทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2564 หรือ "TechnoMart 2021" เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตลอดจนผลงานที่เกิดจากการส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกว่า 200 ผลงานที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในโลกยุค "นิว นอร์มอล" (New Normal) และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการไทยปรับตัวในโลกการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด  STI for New Normal ในรูปแบบ Virtual Exhibition หรือนิทรรศการเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2564  โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการทางออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชม. ได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ www.technomart2021.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด