ม.ศรีปทุม รับรางวัล "อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564" ควอท.-สป.อว.

พฤหัส ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๘:๓๙
ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัล "อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564" จากนายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานพิธี ในงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 หัวข้อเรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน "Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ  จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)
ม.ศรีปทุม รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 ควอท.-สป.อว.
ม.ศรีปทุม รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 ควอท.-สป.อว.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด