ที ลีสซิ่ง สนับสนุนยาฟ้าทะลายโจร อาหาร และ น้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 โรงพยาบาลเจตนิน

จันทร์ ๒๗ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๓:๐๐
นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมส่งมอบความห่วงใยให้แก่บุคลากรด่านหน้า จัดเตรียมอาหารกล่องจากครัวหัตถศาสตร์ไทย  ยาฟ้าทะลายโจร และน้ำดื่ม MBK ให้แก่ โรงพยาบาลเจตนิน เขตปทุมวัน กรุงเพทมหานคร เพื่อส่งกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19  โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจตนินร่วมรับมอบ   ณ  อาคารเจตพงษ์  บี  เมื่อวันก่อน 
ที ลีสซิ่ง สนับสนุนยาฟ้าทะลายโจร อาหาร และ น้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 โรงพยาบาลเจตนิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด