เครือซีพี ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 สนับสนุนทุนการศึกษา 'ซีพีน่าน' ส่งเสริมอนาคตเยาวชน

จันทร์ ๒๗ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๗:๒๖
เมื่อเร็วๆนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 'ทุนซีพีน่าน แบ่งปันให้น้อง' ภายใต้โครงการซีพีร้อยเรียงความดี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 60 ทุน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ร่วมด้วย พ.อ.คณิศร อาสมะ รอง ผบ.มทบ.38 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ หัวหน้าส่วนราชการ และอีกหลายภาคส่วนที่ร่วมกันผนึกกำลังผลักดันทุนการศึกษาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับอนาคตลูกหลานเมืองน่าน
เครือซีพี ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 สนับสนุนทุนการศึกษา 'ซีพีน่าน' ส่งเสริมอนาคตเยาวชน

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าชื่นชม ที่เครือซีพีได้เข้ามาช่วยเหลือสังคมในวิกฤตโควิด-19 ทำให้เด็ก ๆ สามารถนำทุนนี้ไปใช้จ่ายทางด้านการศึกษาได้ อีกทั้งยังสะท้อนให้เยาวชนได้เห็นถึงการแบ่งปันและบูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์เช่นนี้ โดยเฉพาะจากภาคเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือสังคม

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนรวมไปถึงร้านค้ารายย่อยในวงกว้าง ที่ต้องปิดกิจการหรือเลิกจ้างพนักงาน ทำให้ประชาชนชาวจังหวัดน่าน ที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯบางคนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จำเป็นต้องกลับบ้านเกิด ส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงกระทบไปถึงครอบครัว เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและต้องการเข้าไปช่วยเหลือ จึงได้ริเริ่ม โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน ตกอยู่ในสภาวะว่างงาน ขาดรายได้ ให้สามารถส่งเสียบุตรหลานได้ โดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดน่าน ในการคัดเลือกเด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษานี้ จะมีส่วนช่วยบรรเทาและช่วยเหลือน้อง ๆ นักเรียนและผู้ปกครองได้ ซึ่งเครือซีพีจะร่วมสู้เคียงข้างทุกคน และเราจะผ่านเรื่องวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ด้าน นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการของสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนฯ มุ่งมั่นสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดน่าน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ ซึ่งเครือซีพีเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษา อันเป็นสิ่งจำเป็นต่ออนาคตของเยาวชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาและส่งเสริมเยาวชนในจังหวัดน่าน ซึ่งจะเติบโตและเป็นผู้พัฒนาเมืองน่านให้น่าอยู่ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ "ทุนการศึกษาซีพีน่าน แบ่งปันให้น้อง" ได้มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 60 ทุน รวมมูลค่า 200,000บาท ประกอบด้วย ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 ทุน ทุนละ 2,500 บาท และทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

ด้าน นางณันศุภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการ จ.น่าน กล่าวว่า ทุนซีพีน่านเป็นประโยชน์แก่นักเรียนที่มีความขาดแคลนและเดือดร้อนในขณะนี้มาก เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างกำลังใจและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการศึกษา แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง สร้างความประทับใจแก่นักเรียนว่า ในภาวะวิกฤตแบบนี้ยังมีหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนพวกเขา

ด.ญ. นภาวรรณ อู่เบื้อง นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร กล่าวว่า รู้สึกตื้นตันใจและดีใจมาก เพราะทุนการศึกษานี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อและแม่ ที่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าเทอมให้กับตนเอง

เช่นเดียวกับ นายสุภัทรชัย ตะนา นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม กล่าวเสริมว่า รู้สึกภูมิใจที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ และพร้อมที่จะตั้งใจเรียนเพื่อต่อยอดทุนการศึกษานี้ไปสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ที่มา: เครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือซีพี ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 สนับสนุนทุนการศึกษา 'ซีพีน่าน' ส่งเสริมอนาคตเยาวชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด