PROEN แบ่งปันน้ำใจ มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ และสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็ก ณ จังหวัดเชียงใหม่

อังคาร ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑:๓๗
คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กด้อยโอกาส ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก เพื่อสนับสนุนการดูแล และยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ให้ดียิ่งขึ้น โดยมอบให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้า บ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงคำ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้
PROEN แบ่งปันน้ำใจ มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ และสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็ก ณ จังหวัดเชียงใหม่
PROEN แบ่งปันน้ำใจ มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ และสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็ก ณ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด