สจล. ผนึก ซีเอ็มเคแอล - รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร หนุนใช้เทคโนโลยี ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนประเทศ

อังคาร ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๓:๔๖
ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนที่ 3 จากซ้าย) รศ. ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) (คนที่ 2 จากซ้าย) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ สจล. และประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "ผลักดันเทคโนโลยี ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ในการขับเคลื่อนประเทศ" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานด้านเอไอในการวิจัย ขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจไทยในอนาคต ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
สจล. ผนึก ซีเอ็มเคแอล - รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร หนุนใช้เทคโนโลยี ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด