ไทยพาณิชย์ คว้า 7 รางวัลยอดเยี่ยมด้าน Investment Banking จาก 6 เวทีใหญ่ระดับสากล ตอกย้ำความสำเร็จในการส่งมอบบริการวาณิชธนกิจสู่ลูกค้าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

พฤหัส ๓๐ กันยายน ๒๐๒๑ ๐๙:๐๔
นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศความสำเร็จ คว้า 7 รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2021 จาก 6 สถาบันชั้นนำในระดับสากล ด้วยผลงานด้านวาณิช ธนกิจที่โดดเด่น และศักยภาพของทีมงานมืออาชีพที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งมอบบริการที่มีคุณค่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ในทุกมิติได้อย่างครบวงจร สะท้อนถึงบทบาทความเป็นผู้นำตลาดที่ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมอมา โดยรางวัลที่ได้รับ มีดังนี้
ไทยพาณิชย์ คว้า 7 รางวัลยอดเยี่ยมด้าน Investment Banking จาก 6 เวทีใหญ่ระดับสากล ตอกย้ำความสำเร็จในการส่งมอบบริการวาณิชธนกิจสู่ลูกค้าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
  1. รางวัล Best Corporate and Institutional Adviser in Thailand จากนิตยสาร The Asset Triple A
  2. รางวัล World's Best Investment Bank 2021 (Thailand) จากนิตยสาร Global Finance
  3. รางวัล Best Investment Bank จากนิตยสาร FinanceAsia
  4. รางวัล Best Investment Bank in Thailand จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia
  5. รางวัล Best Corporate and Investment Bank จากนิตยสาร Asiamoney
  6. รางวัล Corporate & Investment Bank of the Year in Thailand จากนิตยสาร Asian Banking and Finance
  7. รางวัล Mergers and Acquisitions Deal of the Year in Thailand จากนิตยสาร Asian Banking and Finance

ทั้งนี้ รางวัลที่ได้รับมอบดังกล่าวมาจากความสำเร็จของดีลสำคัญทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค ตลอดจนผลงานที่โดดเด่นจากการร่วมพัฒนาตลาดทุนในมิติต่างๆ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมมีบทบาทในการขับเคลื่อนมาต่อเนื่อง โดยธนาคารไทยพาณิชย์ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งทั้งด้าน Equity Offering League Table และ Mergers & Acquisitions League Table ระหว่างเดือน เม.ย. 63 - พ.ค. 64 ที่ผ่านมา ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่น อาทิ ความสำเร็จจากดีลด้าน Equity Offering ได้แก่ การเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ เป็น Joint Global Coordinator and Joint Domestic Bookrunner ผลงานความสำเร็จของดีลด้าน Mergers & Acquisitions (M&A) ได้แก่ การเข้าซื้อกิจการเทสโก้ประเทศไทย และเทสโก้ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดเป็นธุรกรรม M&A ที่มีขนาดรายการสูงที่สุดในประเทศไทยที่ผ่านมา โดยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่กลุ่มซีพี รางวัลที่ได้รับเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารไทยพาณิชย์ไม่หยุดนิ่งและจะเดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าธุรกิจต่อไป

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด