เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมร้านค้า

ศุกร์ ๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๕๔
นางสาวศตกมล วรกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานเขตปทุมวัน ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ด้วยหลักการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention และการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus พร้อมให้คำแนะนำทางด้านสาธารณสุขแก่ร้านค้า เมื่อเร็ว ๆ นี้
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมร้านค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด