กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ NT ส่งมอบ 'พลังน้ำใจ' ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

จันทร์ ๐๔ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๓๐
เร็วๆ นี้ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า ตามที่ขณะนี้มีพื้นที่ในหลายจังหวัดต้องประสบปัญหาอุทกภัยแบบเฉียบพลัน ส่งผลให้หน่วยงาน ตลอดจนประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพ รวมถึงทรัพย์สินเกิดความเสียหาย NT ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในทันที โดย NT ให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารผ่านบริการต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย พร้อมกับจัดเตรียมถุงยังชีพ "พลังน้ำใจ" ซึ่งจะมีเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการยังชีพเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัด อาทิพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี เบื้องต้นจำนวน 2,500 ชุด พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 4,850 โหล

"ผม ผู้บริหาร และพนักงาน NT ได้มาร่วมช่วยกันบรรจุถุงยังชีพ "พลังน้ำใจ" ซึ่งจะเริ่มส่งมอบให้กับพื้นที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยผมหวังว่าความช่วยเหลือนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย เป็นการส่งต่อพลังใจให้กับทุกท่านที่ต้องเผชิญภาวะวิกฤตในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ และผมหวังเป็นอย่างยิ่งให้ทุกท่านปลอดภัยจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้"

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด