ม.รามฯ เชิญชวนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 11 ต.ค.นี้

พุธ ๐๖ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๕๐
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยระบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ซึ่งนักศึกษาสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.ru.ac.th หรือ www.techno.ru.ac.th เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสร้างความคุ้นเคยกับสถาบัน เข้าใจระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา
ม.รามฯ เชิญชวนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 11 ต.ค.นี้

โดยในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานให้โอวาท ต่อด้วยการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จจากศิษย์เก่า ม.ร. และช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. เป็นการแนะนำการเรียน ระบบการเรียนการสอน การสอบไล่ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา จาก สำนักบริการวิชาการและทดสอบประเมินผล สถาบันคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง กองกิจการนักศึกษา และกองงานวิทยาเขตบางนา เป็นต้น

สำหรับ นักศึกษาส่วนภูมิภาค สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และหากไม่สะดวกเข้าร่วมการปฐมนิเทศ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากส่วนกลางได้เช่นกัน

ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมรับชมพิธีปฐมนิเทศออนไลน์และร่วมปฐมนิเทศ ณ สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ตามกำหนดการดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองงานวิทยาเขตบางนา โทร.0-2397-6308

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด