รางวัลแรงงานไทยดีเด่น

พุธ ๐๖ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๐๙
คุณศรินทิพย์ ชนะภัย ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร  แพทโก้ กรุ๊ป และบริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด บริษัทในเครือ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลมาตรฐานแรงงานไทย การนำแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ประจำปี 2564 (Good Labour Practices : GLP) จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  การมอบรางวัลครั้งนี้เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณสถานประกอบกิจการในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด