Call Center ธนาคารไทยพาณิชย์รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข

พุธ ๐๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๔
กระทรวงสาธารณสุขโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Call Center) โดยมีนายภานุ โชติประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Banking 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัลจากการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ประสานข้อมูลหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของสมาชิกสมาคมธนาคารไทยในการเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และปลอดภัย รวมถึงประชาชนที่อาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคจากการจองฉีดวัคซีนโควิค 19 โดยมีสมาชิกสมาคมธนาคารไทยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Call Center ธนาคารไทยพาณิชย์รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข
Call Center ธนาคารไทยพาณิชย์รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด