เอ็ม บี เค ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ให้ 5 โรงเรียนในเขตปทุมวัน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไทย ในกิจกรรมคอมพิวเตอร์นี้พี่ให้น้อง ภายใต้โครงการ MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน

ศุกร์ ๐๘ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๓๓
นางสาวศตกมล วรกุล (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ในกิจกรรม คอมพิวเตอร์นี้พี่ให้น้อง ภายใต้โครงการ MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน จำนวน 25 เครื่องให้กับ 5 โรงเรียนในเขตปทุมวัน เพื่อลดการขาดแคลนคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายสุพัศพงษ์ อนุชิตโสภาพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบรมนิวาส นางสาวศิริรัตน์ พลเสน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสวนลุมพินี  นางสมใจ ลีลาวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชัยมงคล นางสาวนิสาคร พงษ์ระดาวัลย์ (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสระบัว และ นางสาวลำไพ ค้ำชู (ที่ 10 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนปลูกจิต เมื่อเร็ว ๆ นี้
เอ็ม บี เค ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ให้ 5 โรงเรียนในเขตปทุมวัน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไทย ในกิจกรรมคอมพิวเตอร์นี้พี่ให้น้อง ภายใต้โครงการ MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด