บอร์ดบีโอไอเร่งยกระดับผู้ประกอบการสู่ Industry 4.0

อังคาร ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๑๓
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดยที่ประชุมได้อนุมัติมาตรการสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมและบริการให้เป็นระบบอัจฉริยะและก้าวไปสู่ Industry 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมขยายระยะเวลามาตรการหนุน SMEs เพื่อเร่งสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
บอร์ดบีโอไอเร่งยกระดับผู้ประกอบการสู่ Industry 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด