ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล

อังคาร ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๐๗
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล Thailand Tourism Awards ให้กับผู้ประกอบการ องค์กรและชุมชนท้องถิ่น เพื่อผลักดันการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและประทับใจแก่นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวรูปแบบวิถีใหม่ ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ณ พีเอ็ม สตูดิโอ กรุงเทพ โดยมี พิพัฒน์ รัชกิจประการ, ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์, อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ และ เขมพล อุ้ยตยะกุล มาร่วมงาน
ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล

รูปเรียงจากซ้ายไปขวา
1.นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
2.นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4.นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
5.นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา
6.นายพิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่มา: ไนน์ตี้ไนน์ คอมมิวนิเคชั่น เอเจนซี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด