Stretch me ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมมาตรการ COVID-19 Free Settings

อังคาร ๑๒ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๓๑
นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร Stretch me ต้อนรับ ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจเยี่ยมมาตรการ COVID-19 Free Settings ของ Stretch Me สตูดิโอยืดคลายกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเฉพาะมาตรการ Pre-Screening ด้วย Saliva ATK หรือตรวจ ATK ด้วยน้ำลาย คัดกรองลูกค้าลูกค้าทุกคนก่อนรับบริการและพนักงานทุกวันก่อนให้บริการ 100% สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ณ สตูดิโอยืดคลายกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ Stretch me ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด