องคมนตรีตรวจเยี่ยม มบส. หนุนมหาวิทยาลัย-นศ.ช่วยพัฒนาท้องถิ่นช่วงโควิด

พฤหัส ๑๔ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๔๕
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)  กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้  มบส. ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมตรวจเยี่ยมการทำงานด้าน "การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ในห้วงสถานการณ์โควิด" ผ่านระบบทางออนไลน์ทางแอพพลิเคชัน ZOOM โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ด้วยจำนวนหนึ่ง ซึ่งในการประชุมได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของ มบส. ต่อ องคมนตรีใน 3 ประเด็น คือ 1.การจัดการเรียนการสอน ในห้วงสถานการณ์โควิด โดย รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี 2.การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ในห้วงสถานการณ์โควิด โดย รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี และ 3.การพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในห้วงสถานการณ์โควิด โดย รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี นอกจากนี้ยังมีการตอบข้อซักถาม และอภิปราย ร่วมกับท่านองคมนตรี โดย คณะกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัย (กอม.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง

"ท่านองคมนตรีได้ตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในประเทศไทย ให้กลุ่มผู้นำนักศึกษา มบส. ได้ร่วมกันวิเคราะห์ และนำเสนอในงานนี้ด้วย" อธิการบดี มบส. ระบุ

ที่มา: เอ.ยู.คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด