ม.รามฯ รับ นศ.ใหม่ (เพิ่มเติม) ทางอินเทอร์เน็ต 14 - 24 ต.ค.นี้

พฤหัส ๑๔ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๕๖
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด ระหว่างวันที่ 14 - 24 ตุลาคม 2564 ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครและผู้สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ยังเตรียมเอกสารหลักฐานไม่พร้อม หรือพลาดโอกาสจากการสมัครด้วยตนเองได้ทันตามกำหนด นอกจากนี้ ยังเปิดรับนักเรียนชั้นม.ปลาย สมัครเรียนในระบบ Pre-degree (ใช้วุฒิ ม.3) และผู้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตหรือผู้สมัครเรียนปริญญาที่ 2 ด้วย
ม.รามฯ รับ นศ.ใหม่ (เพิ่มเติม) ทางอินเทอร์เน็ต 14 - 24 ต.ค.นี้

ทั้งนี้ผู้สมัครนักศึกษาใหม่ จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 20% ของเงินค่าสมัครทั้งหมด ยกเว้นค่าเทียบโอนหน่วยกิต และรอบเพิ่มเติมไม่สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐบาลได้

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัครฯ สวป. ม.รามคำแหง โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24 หรือที่ www.ru.ac.th, Facebook : PR Ramkhamhaeng University

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด