รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมรองรับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ NT

พฤหัส ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๓๔
รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมรองรับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ NT
รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมรองรับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ NT

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)  นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานสถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 3 ดาต้าเซ็นเตอร์และดาวเทียมของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดยมี นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน NT  นายสมยศ ธนพิรุณธร  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด และนายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ ร่วมบรรยายสรุปและให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์โทรคมนาคมศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมรองรับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ NT

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด