ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบถุงยังชีพ "น้ำใจไทยพาณิชย์" 3,800 ถุง บรรเทาทุกข์เร่งด่วนผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่

ศุกร์ ๑๕ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๒๔
จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ ด้วยความห่วงใย ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใต้โครงการ "ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์" ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดสุโขทัย จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ นำส่งมอบถุงยังชีพ "น้ำใจไทยพาณิชย์" รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,800 ถุง ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น และชัยภูมิเรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนบรรเทาทุกข์ และเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยโดยเร็ว
ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบถุงยังชีพ น้ำใจไทยพาณิชย์ 3,800 ถุง บรรเทาทุกข์เร่งด่วนผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่

นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในขณะนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์มีความห่วงใยและตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและบรรเทาทุกข์ให้กับ ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้อย่างทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้โครงการ "ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์" ธนาคารฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งส่งมอบถุงยังชีพ "น้ำใจไทยพาณิชย์" จำนวน 3,800 ถุง บรรจุสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ข้าวสาร ข้าวสวยพร้อมรับประทาน อาหารสำเร็จรูป น้ำพริก ยารักษาโรค เป็นต้น ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย พลตรี นำพล คงพันธ์ ผู้บัญชาการสำนักพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำกำลังพลหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือและส่งมอบถุงยังชีพที่ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย และตำบลบัลลังก์ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายอนุพงศ์ มะลิหอม ผู้จัดการเขตพื้นที่นครสวรรค์ และพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุโขทัย ร่วมส่งมอบถุงยังชีพที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะ ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปรัชญา สังขจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ขอนแก่น ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมพนักงานธนาคารฯ ในพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้แก่นายคุณานนต์ หินเธาว์ นายกเทศมนตรีตำบลชนบท จังหวัดขอนแก่น และส่งมอบให้แก่ นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยถุงยังชีพทั้งหมดนี้ พนักงานจิตอาสา "SCB ชวนกันทำดี" ทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาในเขตพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปโดยเร็ว"

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งทุกหน่วยงาน รวมถึงพลังจิตอาสาของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ทุกคน เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้โดยเร็ว ด้วยความห่วงใยจากใจธนาคารไทยพาณิชย์

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบถุงยังชีพ น้ำใจไทยพาณิชย์ 3,800 ถุง บรรเทาทุกข์เร่งด่วนผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด