สพร. 7 อบลฯ พร้อมเครือข่าย ร่วมแสดงความยินดีกับนายประทีป ทรงลำยอง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จันทร์ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๔๖
นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี พร้อมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่าย /นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหาร / ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายประทีป ทรงลำยอง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สพร. 7 อบลฯ พร้อมเครือข่าย ร่วมแสดงความยินดีกับนายประทีป ทรงลำยอง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สพร. 7 อบลฯ พร้อมเครือข่าย ร่วมแสดงความยินดีกับนายประทีป ทรงลำยอง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด