บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล หรือ HENG เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกกำลังธนาคารกสิกรไทยในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เสริมศักยภาพรุกขยายให้บริการสินเชื่อแก่คนท้องถิ่น

อังคาร ๑๙ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๔๐
'บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล' หรือ HENG ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือภายใต้แบรนด์ 'เฮงลิสซิ่ง' เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก 19 ตุลาคม ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เสริมขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ รุกให้บริการสินเชื่อเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น เร่งแผนขยายสาขาเพิ่มเป็น 830 สาขา และลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วางเป้า ปี 2566 ดันพอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 14,800 ล้านบาท หรือเติบโตเฉลี่ยปีละ 32.6% ก้าวสู่ผู้นำการให้บริการสินเชื่อที่ครบวงจรในประเทศไทย เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล หรือ HENG เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกกำลังธนาคารกสิกรไทยในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เสริมศักยภาพรุกขยายให้บริการสินเชื่อแก่คนท้องถิ่น

นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือภายใต้แบรนด์ 'เฮงลิสซิ่ง' เปิดเผยว่า 19 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อว่า 'HENG' ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นก้าวที่สำคัญของบริษัทฯ ที่จะเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมแก่ลูกค้าในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างดียิ่งขึ้น และก้าวสู่ผู้นำการให้บริการสินเชื่อที่ครบวงจรในประเทศไทย

บริษัทฯ พร้อมนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อมากว่า 20 ปี ของกลุ่มผู้ถือหุ้นทั้ง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มทวีเฮง กลุ่มพัฒนสิน กลุ่มมิตรเอื้ออารีย์ และกลุ่มสินปราณี การร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HENG ประกอบกับทีมพนักงานของ 'เฮงลิสซิ่ง' ที่เป็นคนในพื้นที่ จึงมีความเข้าใจในพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่นได้ดี สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยควาวมโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และความแข็งแกร่งจากการมีเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองและนายหน้ากว่า 5,100 ราย ที่เปรียบเสมือนสาขาของ HENG เพื่อทำหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อและส่งต่อลูกค้าไปยังสาขาในแต่ละพื้นที่ จะช่วยส่งเสริมการให้การบริการสินเชื่อและช่วยผลักดันการเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แผนสร้างการเติบโตหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจ จากกลยุทธ์การดำเนินงานที่มุ่งขยายฐานลูกค้า ผ่านการขยายสาขาให้ครบ 830 สาขา โดยเน้นพื้นที่ที่ลูกค้ามีความต้องการแหล่งเงินทุน เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก จากปัจจุบันที่ HENG มีความแข็งแกร่งในเขตภาคเหนือ รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการเงินทุนของลูกค้าในท้องถิ่นได้เหมาะสมกับระดับความสามารถชำหนี้ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถควบคุมและบริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันพอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 14,800 ล้านบาท ภายในปี 2566

นายพงษ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า HENG มีศักยภาพเติบโตที่โดดเด่นจากพื้นฐานทางการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งในการให้บริการสินเชื่อแก่คนท้องถิ่นและแผนงานสร้างการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานการให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลายแก่ลูกค้าในภูมิภาคอื่น ๆ เพิ่มเติมผ่านเครือข่ายสาขาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพันธมิตรเต็นท์รถมือสองและนายหน้ามากว่า 5,100 ราย จะช่วยสนับสนุนอัตราการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่ออย่างก้าวกระโดดและผลักดันให้ HENG เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล หรือ HENG เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกกำลังธนาคารกสิกรไทยในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เสริมศักยภาพรุกขยายให้บริการสินเชื่อแก่คนท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด