"Qurated Fashion Showcase : In Full Bloom" เปิดประสบการณ์ท่องโลกแห่งสีสันของแฟชั่น 4 เทรนด์ 4 อารมณ์ ช้อปสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทย วันนี้ - 24 ตุลาคม 2564 ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

พุธ ๒๐ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๒๙
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือ Iconcraft จัดโครงการ "Qurated Fashion Showcase : In Full Bloom" เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการ Qurated Fashion Incubation Project ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายของเศรษฐกิจจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 โดยนำผลงานสินค้าแฟชั่นคอลเลกชันล่าสุดของผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการ Qurated Fashion Incubation Project ที่มีอัตลักษณ์อันเป็นภูมิปัญญาและงานฝีมือ เพื่อนำมาประยุกต์สินค้าของตนให้มีความแข็งแรงและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการบ่มเพาะจากทีมดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับแนวหน้าของไทย สร้างสรรค์เป็นคอลเลกชันใหม่ที่ทันสมัย และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์
Qurated Fashion Showcase : In Full Bloom เปิดประสบการณ์ท่องโลกแห่งสีสันของแฟชั่น 4 เทรนด์ 4 อารมณ์ ช้อปสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทย วันนี้ - 24 ตุลาคม 2564 ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

"Qurated Fashion Showcase : In Full Bloom" เนรมิตพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ให้เป็น Fashion Showcase มุมมอง 360 องศา เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 โดยผู้เข้าชมงานจะได้เปิดประสบการณ์ท่องโลกแห่งสีสันของ 4 เทรนด์แฟชั่น ผ่านผลงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Qurated Fashion Incubation Project 2020 รวมกว่า 60 ผลงาน ประกอบด้วย 1) New Local 2) Soul Made 3) Urban Symphony และ 4) Disruptive Identity พร้อมกันนี้ทางไอคอนสยาม โดยไอคอนคราฟท์ ยังได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Qurated Fashion Incubation Project อีกด้วย

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชื่นชมศักยภาพและภาคภูมิใจกับสินค้าแฟชั่นจากฝีมือผู้ประกอบการแฟชั่นรุ่นใหม่ของไทย"Qurated Fashion Showcase : In Full Bloom" ได้ตั้งแต่วันนี้-24 ตุลาคม 2564 ที่เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม พร้อมรับชมแฟชั่นโชว์ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.00 น. และเลือกช้อปสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการ ศบค. นอกจากนี้ ยังสามารถเยี่ยมชมผลงานของผู้ประกอบการแฟชั่นไทยที่เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.quratedfashion.com

ที่มา: Qurated Fashion Showcase

Qurated Fashion Showcase : In Full Bloom เปิดประสบการณ์ท่องโลกแห่งสีสันของแฟชั่น 4 เทรนด์ 4 อารมณ์ ช้อปสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทย วันนี้ - 24 ตุลาคม 2564 ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด