กสิกรไทยร่วมสมทบกองทุนจุฬาสงเคราะห์ งานปิยมหาราชานุสรณ์ 2564

พุธ ๒๐ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๒๗
ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ให้แก่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบกองทุนจุฬาสงเคราะห์ กองทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุน ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา เนื่องในงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2564 โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้
กสิกรไทยร่วมสมทบกองทุนจุฬาสงเคราะห์ งานปิยมหาราชานุสรณ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด