นักศึกษา มช. คว้าแชมป์ระดับประเทศ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021

จันทร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๗
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำทีมนักศึกษาตัวแทนภาคเหนือคว้าแชมป์ระดับประเทศ ในโครงการ สุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีค ประจำปี 2021 โครงการภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนระบบนิเวศสตาร์ทอัพของไทย เพื่อส่งเสริมและเพิ่มบทบาทสถาบันการศึกษาในการสร้างความตระหนักและบ่มเพาะสตาร์ทอัพ รวมถึงเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม โดยผลักดันให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial Universities)
นักศึกษา มช. คว้าแชมป์ระดับประเทศ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021

ผ่านพ้นไปกับการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 เวทีค้นหาดาวเด่นประจำปีกับตำแหน่งแชมป์ 'สุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีค' ซึ่งในปีนี้มี 18 ทีมเข้ารอบสุดท้าย คัดเลือกจาก 400 ทีมที่สมัครเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคจาก 40 มหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ ทุกทีมมากับความพร้อมในการนำเสนอแผนงานธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งทีมเข้าแข่งขัน จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากทีม Erythro Sed คณะเทคนิคการแพทย์ กับผลงาน "ผลิตภัณฑ์เลือดเทียมสำหรับควบคุมคุณภาพ (QC) ของเครื่องวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (ESR) และตรวจประเมินความชำนาญของผู้ปฏิบัติการในการตรวจ ESR" นอกจากนี้ ทีม SK1 Film จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รางวัล Popular Vote นำเสนอ "ฟิล์มบรรจุภัณฑ์บริโภคได้ (Edible film) จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร"

Startup Thailand League เป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างเมล็ดพันธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในภาคธุรกิจ หรือเป็นพนักงานที่มีคุณภาพของบริษัทเอกชน ซึ่งตลอด 5 ปี ของการดำเนินกิจกรรมมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 70,000 คน จาก 40 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชน ทั้งนี้ สามารถต่อยอดจัดตั้งเป็นบริษัทและปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจอยู่มากกว่า 40 บริษัท ก่อให้เกิดรายได้รวมต่อปีมากกว่า 400 ล้านบาท ทำให้เกิดการกระจายตัวของสตาร์ทอัพไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสอดรับกับพันธกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความสำคัญในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคชุมชน โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการผลักดันองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ สร้างระบบบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสำหรับ Startup พร้อมจุดประกายการเติบโตของผู้ประกอบการรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนนักศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอน การสร้างประสบการณ์และโอกาสให้กับนักศึกษา เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายพลังสตาร์ทอัพ ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไป

 

 

ที่มา: piton communications

นักศึกษา มช. คว้าแชมป์ระดับประเทศ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด