สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยได้ส่งมอบสุขาลอยน้ำ จำนวน 1 หลัง

จันทร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕๒
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยได้ส่งมอบสุขาลอยน้ำ จำนวน 1 หลัง ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น โดยมี ส.ส.มณเฑียร สงฆ์ประชา เป็นผู้มอบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยได้ส่งมอบสุขาลอยน้ำ จำนวน 1 หลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด