นักศึกษานิเทศฯ ม.หอการค้าไทย รับรางวัลควบชนะเลิศและรางวัลชมเชย

อังคาร ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๑๕
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รวมสองรางวัล ในการประกวดสื่อกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดลอม จัดโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายนพรุจ ชโนวิทย์ Nopparut Chanovit กฤตนะ สิทธิ์ยะเวท ณิชาพร ชโนวิทย์ผลงานนักศึกษา เรื่อง คุณแม่วัยใสตอนที่ 1 https://youtu.be/Xa03EuGX9Doตอนที่ 2 https://youtu.be/H79xBG9uUoM. และรางวัลชมเชย  ได้แก่ นางสาวฉัตราภรณ์ สุขชีพ Jeans Sukchipพิชญาภรณ์ สุขชีพ ธนกฤต ธนกฤตภักดี ผลงานนักศึกษา 3 ขั้นตอนเอาชนะความกลัว https://youtu.be/w5DOIybaU4gวิธีรับมือกับความเศร้า https://youtu.be/HJBDC7TWsv0เบื่องาน หมดไฟ ยังไงก็รับมือได้ https://youtu.be/xYJid3KfsM8
นักศึกษานิเทศฯ ม.หอการค้าไทย รับรางวัลควบชนะเลิศและรางวัลชมเชย
นักศึกษานิเทศฯ ม.หอการค้าไทย รับรางวัลควบชนะเลิศและรางวัลชมเชย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด