ม.อ. เร่งสร้างความเข้าใจ เผยผลพิสูจน์วัตถุไม่ยืนยันเป็น 'อ้วกวาฬ' ระบุใบรับรองแค่สาร 'ไขมัน' แนะส่งผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะตรวจสอบ

อังคาร ๒๖ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๔๑
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เผยผลตรวจพิสูจน์จากเครื่อง FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROMETER ไม่ยืนยันวัตถุที่ชาวประมงค้นพบเป็น 'อ้วกวาฬ' ระบุใบรับรองเป็นสารไขมันเท่านั้น และต้องตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ โดยมีเกณฑ์พิจารณาทั้งจากแหล่งพบ กลิ่น สีและลักษณะของเนื้อสาร ต่อไป

รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่รับตรวจสอบตัวอย่างจากผู้ที่พบวัตถุต่างๆ โดยล่าสุด ชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัด สุราษฎร์ธานีที่เป็นผู้ค้นพบยระบุว่าเป็น 'อ้วกวาฬ' หรือลักษณะคล้ายกับอำพันทะเล เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งจากวิเคราะห์โดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระบุผลตรวจว่าเป็นสารประกอบของ 'ไขมัน' เท่านั้น แต่ไม่ได้ให้การรับรองว่าเป็น 'อ้วกวาฬ' แต่อย่างใด จึงต้องส่งไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะอีกครั้ง

สำหรับ การตรวจสอบการค้นพบที่ระบุว่าเป็น 'อ้วกวาฬ' ในครั้งนี้ ทางสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบได้ใช้เครื่อง FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROMETER ที่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีจากสารอินทรีย์ในตัวอย่างที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลวโดยใช้สารสกัดสำคัญจากพืช เช่น สมุนไพร สารเคมีในกลุ่มสารอินทรีย์ ตรวจสารตกค้างจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันของสารที่สกัดมาจากตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบ โดยการวิเคราะห์เบื้องต้นไม่ได้วิเคราะห์เชิงลึกจนสามารถพิสูจน์สารสำคัญที่บ่งบอกและอ้างอิงได้ว่าเป็นอำพันทะเลหรือไม่ ซึ่งพบว่า มีไขมันเป็นสารที่มีปริมาณมากที่สุดในตัวอย่างการทดสอบครั้งนี้

รองศาสตราจารย์อาซีซัน กล่าวว่า เครื่อง FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROMETER และเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือจำนวนหลายร้อยรายการ ที่สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ให้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงานทั้งภายนอกและในมหาวิทยาลัย โดยเน้นด้านเคมีประยุกต์ การวิเคราะห์โครงสร้าง ชีวโมเลกุล การทดสอบยางและการเตรียมตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีผลการทดสอบที่ถูกต้อง เที่ยงตรงเชื่อถือได้ และมีความปลอดภัย โดยได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกจนได้รับรับการรับรอง มอก. 2677-2558 และ ISO 9001

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด