NT มอบถุง "พลังน้ำใจ" ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครราชสีมา พร้อมเฝ้าระวังระบบโทรคมนาคมให้สามารถสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

อังคาร ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๐
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT หน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ส่งถุงยังชีพ "พลังน้ำใจ" ให้กับผู้ประสบอุทกภัยหลายพื้นที่ โดย NT ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย โดยมอบหมายให้ นายกมลชัย นามวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นายเปรมวิทย์ เปรมบัญชา ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 2 พร้อมพนักงาน NT จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ "พลังน้ำใจ" จำนวน 1,000 ชุด และน้ำดื่ม 12,000 ขวด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่ชุมชนเพชรเยี่ยม ชุมชนหลังโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ และชุมชนซอย 30 กันยา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา และวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่ชุมชนวัดช่องอู่ ชุมชนโนนโพธิ์พัฒนา ต.จอหอ และชุมชนในพื้นที่ตำบลตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
NT มอบถุง พลังน้ำใจ ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครราชสีมา พร้อมเฝ้าระวังระบบโทรคมนาคมให้สามารถสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา NT ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานของ NT พร้อมด้วยจิตอาสา ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อนำมอบถุงยังชีพ "พลังน้ำใจ" และน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม อาทิ จ.นครศรีธรรมราช จ.นครสวรรค์ จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง จ. พระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่ อ.บางไทร อ.บางบาล อ.เสนา อ.ผักไห่ และ จ.นครราชสีมา โดย NT ยังคงให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ ที่น้ำยังคงท่วมสูง ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ขณะเดียวกัน NT ได้ตระหนักและห่วงใยในการเฝ้าระวังอุปกรณ์และเครือข่ายรวมถึงระบบสื่อสัญญาณทุกรูปแบบให้มีความพร้อมในการให้บริการสื่อสาร สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์

NT ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกครัวเรือนผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยโดยเร็ว และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ด้วยความห่วงใยจาก NT

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ

NT มอบถุง พลังน้ำใจ ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครราชสีมา พร้อมเฝ้าระวังระบบโทรคมนาคมให้สามารถสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด