"โนวา ออร์แกนิค" ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยปริญญาเอก ให้กรมควบคุมโรคต่อเนื่อง 3 ปี

พุธ ๒๗ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๐๐
นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)  หรือ NV ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยปริญญาเอก ให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) มอบเงินจำนวน 10 ทุน ทุนละ 3 ปี ปีละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัย นวัตกรรม ด้านการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ให้กับข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกัน ควบคุมโรคให้ประชาชนอย่างได้มาตรฐานสากล โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.อำนวย กาจีนะ (คนกลาง) ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค  เป็นผู้รับมอบ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด