TBCSD ผนึกกำลัง ก.ล.ต. และ TEI เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน

พฤหัส ๒๘ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๔๗
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ และประเทศไทย ร่วมกับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยการส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยพิธีลงนามจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้มาตรการ ศบค. เมื่อเร็ว ๆ นี้
TBCSD ผนึกกำลัง ก.ล.ต. และ TEI เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน
TBCSD ผนึกกำลัง ก.ล.ต. และ TEI เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด