รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนกันยายน 2564

พฤหัส ๒๘ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๒๖
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกันยายน 2564 ว่า "เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนกันยายน 2564 เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น อาทิ ภาคตะวันออก และภาคใต้ สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ในประเทศ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ที่ทยอยฟื้นตัว สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง" โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนกันยายน 2564

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ในประเทศ และดัชนีความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ในเดือนกันยายน 2564 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ที่ร้อยละ 40.1 และ 8.6 ตามลำดับ ในขณะที่จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ แม้จะชะลอตัวลงร้อยละ -7.3 และ -9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 18.3 และ 40.6 ตามลำดับ สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจาก จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ที่ร้อยละ 1.6 และ 32.9 ตามลำดับ ขณะที่จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ ชะลอตัวลงร้อยละ -30.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล นอกจากนี้ ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 44.2 และ 101.9 ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 42.4 และ 100 ตามลำดับ

ที่มา: กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด