BAM ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด -19 มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์

พฤหัส ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๖
นายประพันธ์ ยอดเรือน ผู้จัดการสำนักงานเชียงใหม่ (แก้วนวรัฐ) และว่าที่ ร.ต. ภูวไนย จารุพันธุ์ ผู้จัดการสำนักงานเชียงใหม่ (เจริญเมือง) บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมพนักงาน มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกระบวนการรักษาผู้ป่วยกลุ่มติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป
BAM ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด -19 มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด