ขอต้อนรับผอ.ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ในการประชุมครั้งที่ 1 /2564

พุธ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๑:๔๒
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการประชุมครั้งแรกของทีมศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมกับผู้อำนวยการ ฯ คนใหม่ คุณวรรณา สุขศรีบูรณ์อำไพ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานจำนวน 2 ราย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนแห่งนี้ มีหน้าที่ 

  • เพื่อพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในอาเซียน 
  • เพิ่มทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในอาเซียน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับพัฒนาวิชาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพและองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในอาเซียน ส่งเสริมและพัฒนาผ่านการอบรมการพัฒนาทักษะด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในอาเซียน 
  • ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในอาเซียน 

ศูนย์นี้จะมีการจัดอบรมในปี 2564-2565  ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนเป็นการริเริ่มจากรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  จากการประชุมอาเซียน ASEAN Summit ครั้งที่ 35 ในปี 2562 ทางศูนย์ขอขอบคุณ คุณอโณทัย อุดมศิลป  เนื่องในโอกาสหมดวาระในปีงบประมาณ 2563  ที่ได้ร่างแผนการไว้ ณ โอกาสนี้ 

ทางศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ยินดี ต้อนรับ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยสามารถติดต่อศูนย์ได้ที่ 

E-mail : [email protected]
Facebook page : ASEAN Training Centre for Socail work and Social Welfare
Twitter : @ASEANTCSW

ที่มา: ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด