กสิกรไทย คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่น จากงาน SET Awards 2021

พุธ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๔:๕๕
นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Highly Commended Sustainability Excellence) จากงาน SET Awards 2021 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร เป็นผลมาจากที่ผ่านมาธนาคารได้นำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ธรรมาภิบาลที่,ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ ธนาคารได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีที่ 6 เมื่อเร็ว ๆ นี้
กสิกรไทย คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่น จากงาน SET Awards 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด