นม 137 ดีกรี ส่งเสริมสุขภาพเยาวชน

พฤหัส ๐๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๐:๕๗
วิไลรัตน์  ชัชชวลิตสกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และทรงศิริ นิลจุลกะ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จักษุ  โสต  ศอ นาสิก  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับมอบนมอัลมอนด์แบรนด์ 137 ดีกรี รวมมูลค่ากว่า 420,000  บาท จากบริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ตามนโยบายร่วมส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้เยาวชน  เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด