กลุ่มทรู คว้า รางวัล "Best Employer Brand on LinkedIn" สุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย ด้าน Talent Awards จากเว็บไซต์ LinkedIn.com

ศุกร์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๓:๑๕
กลุ่มทรู รับรางวัล "Best Employer Brand on LinkedIn" สุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย ประเภทองค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน หมวดรางวัลด้าน Talent Awards ซึ่งLinkedIn.com จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงที่มีความโดดเด่นในการสื่อสาร และสนับสนุนการพัฒนา การเรียนรู้ ให้ผู้คนรู้จัก จดจำ เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมขององค์กร ที่ได้สร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจค้นหาองค์กรในฝัน ของคนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลที่เข้าเว็บไซต์ LinkedIn เพื่อค้นหางาน และค้นหาองค์กร และตำแหน่งงานที่ใช่กับตัวเองมากที่สุดนางสาว ศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ LinkedIn แพลตฟอร์มยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลได้มอบให้กลุ่มทรู ในฐานะที่เป็นองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย "Best Employer Brand on LinkedIn" โดยเฉพาะในหมวดรางวัลด้าน Talent Awards ที่กลุ่มทรูให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้คนรุ่นใหม่ในบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้าง อีกทั้งรางวัลนี้ยังสะท้อนความโดดเด่นด้านEmployer Brand ของกลุ่มทรูที่สามารถสร้างความผูกพันกับคนรุ่นใหม่ให้จดจำภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งแพลตฟอร์ม LinkedIn นี้นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญของคนยุคดิจิทัลในการค้นหางานออนไลน์ รวมถึงยังเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันกลายเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการจ้างและหางาน ช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ งานใหม่ๆ ให้กับผู้ที่สนใจหางานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี"

ทั้งนี้ รางวัล "Best Employer Brand on LinkedIn" ของเว็บไซต์ LinkedIn มีการคัดเลือกและพิจารณาทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค โดยเกณฑ์การตัดสิน มาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทีม LinkedIn's Insights ซึ่งได้ตรวจสอบการดำเนินงานของแต่ละองค์กรบนเว็บไซต์ LinkedIn แบ่งเป็นข้อมูลการใช้ประโยชน์ของแพลตฟอร์มเพื่อสร้างความผูกพันกับสังคมออนไลน์ ทั้งยอดผู้ติดตาม ยอดผู้เข้าชมเนื้อหา ยอดผู้แสดงความคิดเห็น และอัตราการย้ายงาน  ซึ่งการประเมินข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ LinkedIn Talent Solution ที่เป็นเครื่องมือการบริหารและสรรหาคนเก่งบน LinkedIn ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกขององค์กร

ที่มา: ทรู คอร์ปอเรชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด