ดีอีเอส รายงานความคืบหน้างานขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ

ศุกร์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๔:๐๗
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ผู้แทนจากสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะในช่วงที่ผ่านมา
ดีอีเอส รายงานความคืบหน้างานขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ
ดีอีเอส รายงานความคืบหน้างานขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด