BE8 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

จันทร์ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๔:๐๒
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย อภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เบริล 8 พลัส ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ. เบริล 8 พลัส ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation แบบครบวงจร ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,000 ล้านบาท ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BE8"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด