UREKA ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านฉลุย

จันทร์ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๕:๑๗
พลเอก อาวุธ เอมวงศ์ (แถวแรก กลาง ) ประธานกรรมการ , นายไพสิฐ แก่นจันทน์ (แถวแรกที่1 จากขวา ) รองประธานกรรมการ, นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล (แถวแรก ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA ได้ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยที่ประชุมได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านทุกวาระ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด