เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

อังคาร ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๔:๔๕
นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในกลุ่ม SVL Group รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายโสภณ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม  MeetUp อาคาร เอสวีแอลเฮ้าส์ ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด