PIN เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

อังคาร ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๖:๓๕
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค ผู้พัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และพื้นที่พาณิชยกรรม ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,524 ล้านบาท ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "PIN"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด