"กรุงไทย" สนับสนุนวชิรพยาบาล จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ดูแลผู้ป่วยโควิด 19

พุธ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๓:๓๘
นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยหนักจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 999,000 บาท โดยมี ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ วชิรพยาบาล

ธนาคารกรุงไทยมีความห่วงใย พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน #กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน

ที่มา: ธนาคารกรุงไท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด