พัฒนาฝีมือแรงงานอุบลฯ จับมือราชภัฏฯ เดินหน้าผลิตแรงงานสาขาขาดแคลนป้อนตลาด

ศุกร์ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๘:๒๐
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพร.7 อบ. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเจษฎา จันทร์อุไร ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตลอดจนร่วมกันในการสานต่อเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติทางวิชาการร่วมกัน ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับความสามารถแรงงาน โดยสถาบันฯ ให้การสนับสนุนทางด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินความรู้ความสามารถ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะทางวิชาการให้กับบุคลากรในภาครัฐ เอกชนและบุคลากรในท้องถิ่นที่ทั้งสองหน่วยงานจัดขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด