ม.รามฯถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดพังงา

จันทร์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๙:๒๗
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมในพิธีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
ม.รามฯถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดพังงา

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางสาวจีรภา บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางวัลลภา ธีระสานต์ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงาและคณะ เข้าร่วมพิธีด้วย

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ๆ ละ 15,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และโรงเรียนสตรีพังงา ด้วย

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ม.รามฯถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด