KTBSTMR เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

จันทร์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๓:๐๙
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 ประเภท รวมมูลค่าเสนอขาย 3,015 ล้านบาท ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "KTBSTMR"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด