DITP ลับคมผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูป พร้อมรุกตลาดต่างประเทศรับสถานการณ์โลกดีขึ้น

จันทร์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๕:๐๑
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูปผ่านโครงการ T-SAPP หลักสูตรอบรมออนไลน์ เตรียมพร้อมสู่การรุกตลาดต่างประเทศ รับสถานการณ์การค้าโลกที่ดีขึ้น และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประเทศปลายทางส่งออกไทยเริ่มกลับมาเป็นบวก

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการค้าและจัดกิจกรรมการตลาดระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์และนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่มุ่งเน้น "ตลาดนำการผลิต"

"จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีความรุนแรงและยาวนาน ก่อให้เกิดการหดตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลกระทบต่ออำนาจการซื้อและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รวมถึงส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและส่งออกในหลายอุตสาหกรรมของไทย ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ยังมีผู้ประกอบการสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูปที่ไม่ได้ย่อท้อ แต่ใช้เวลาในช่วงนี้ พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ในการตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้วยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปสู่ตลาดโลก หรือ Thai SELECT Apprentices Program (T-SAPP)

โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเองได้ปรับแผนการทำงาน การอบรม และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสู่รูปแบบออนไลน์ให้เข้ากับยุค New Normal เช่นกัน ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ จนมาถึงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปในรูปแบบเฉพาะเพื่อบุกตลาดต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปสู่สากลให้ประสบความสำเร็จ

แม้ว่าโควิด-19 จะสร้างความท้าทายให้หลายอุตสาหกรรมทั่วโลก แต่ในปีนี้ หลายประเทศที่เป็นตลาดส่งออกหลักของไทย มีดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มกลับมาเป็นบวก และผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกถือเป็นสัญญาณการส่งออกที่ดี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบการทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้และต่อยอดในการดำเนินธุรกิจต่อไป"

สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 ราย ได้แก่ บริษัท ไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด แบรนด์ CHIMMA, บริษัท เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด แบรนด์ STARRY, บริษัท เพิ่มทรัพย์บุญทวี จำกัด แบรนด์ MOTHER CHEF, บริษัท ซุปเปอร์ เชฟ จำกัด แบรนด์ PAPAMAMA, บริษัท สยามอินฟินิท ฟู้ด จำกัด แบรนด์ PINTO SIAM, บริษัท ดราก้อน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด แบรนด์ READY CUP และบริษัท ยูเอ็มดับบลิวพลัส จำกัด แบรนด์ THAITWIST

โดยผู้ประกอบการทุกรายได้รับความรู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรเตรียมความพร้อมเชิงลึกสำหรับการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ อาหารไทย การพัฒนาโมเดลและแผนธุรกิจ แนวทางการพัฒนาสินค้าไทยสู่สินค้าระดับโลก เทคนิคการครองตลาดและมัดใจลูกค้า การตลาดและการขาย การให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในหัวข้อต่างๆ เช่น การสร้างเรื่องราวให้แก่สินค้า นวัตกรรมสินค้าอาหาร เครื่องมือการตลาดออนไลน์ เป็นต้น จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ นำทีมโดย นายสมชนะ กังวารจิตต์ ผู้ก่อตั้ง Prompt Design และ ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

สามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ทาง www.ditp.go.th, www.thaiselect.com และ www.facebook.com/thaiselectditp

ที่มา: มิวท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด